проба

 • 51проба — praba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Santykinis tauriojo metalo kiekis lydinyje. atitikmenys: angl. assay vok. Feingehalt, m rus. проба, f pranc. titre d’or, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 52проба — praba statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tauriojo metalo masės dalių skaičius tūkstantyje lydinio masės dalių. atitikmenys: angl. assay vok. Feingehalt, m rus. проба, f pranc. titre d’or, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 53проба — prabos ženklas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tauriojo metalo santykinio kiekio lydinyje ženklas. atitikmenys: angl. hallmark vok. Feingehalt, m rus. проба, m; пробирное клеймо, n pranc. cachet de contrôle, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 54проба — praba statusas T sritis chemija apibrėžtis Tauriojo metalo masės dalių skaičius tūkstantyje lydinio masės dalių. atitikmenys: angl. assay; fineness; hallmark; purity; standard of purity rus. проба …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 55проба — ėminys statusas T sritis chemija apibrėžtis Tyrimui ar bandymams paimtos tiriamosios visumos dalies apibendrinamasis pavadinimas. atitikmenys: angl. sample rus. проба …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 56проба — ėminys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. increment; sample vok. Probe, f; Probekörper, m; Probestück, n rus. проба, f pranc. échantillon, m; prélèvement élémentaire, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 57проба — bandinys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tiesiogiai bandomas produktas arba jo dalis. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f rus. образец, m; проба, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 58проба — bandinys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ėminio dalis, parengta taip, kad atitiktų tiriamos arba analizuojamos medžiagos cheminę sudėtį. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f rus. образец, m; проба, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 59проба — mėginys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ėminys arba jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti (bio)cheminiais, fizikocheminiais, mikrobiologiniais, jusliniais ir kitokiais būdais. atitikmenys: angl. sample vok. Probe,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 60Проба драгоценного металла — – количественное содержание благородного металла в лигатурном сплаве, из которого выполнено изделие – слиток, монета или ювелирное украшение. Проба устанавливается для золота, серебра, платины и палладия. На сегодняшний день самая… …

  Банковская энциклопедия